เงื่อนไขการใช้บริการ

ทั่วไป

 1. ห้ามตั้งชื่อโดเมนย่อย หรือชื่อเว็บไซต์ด้วยคำที่ไม่เหมาะสม หรือผิดกฎหมาย หากพบเห็นจะทำการปิดการใช้งานทันที
 2. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนชื่อโดเมนย่อยที่ท่านสมัคร หรือสร้างขึ้น ในกรณีตั้งชื่อไม่เหมาะสมหรือตรงกับคำสงวน
 3. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบการใช้บริการ (Terms of Service) โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บัญชีทดลอง

 1. บัญชีทดลอง คือบัญชีผู้สมัครใช้งานแบบไม่มีค่าใช้จ่าย โดยผู้ใช้งานระบบนี้จะเรียกว่า "ระบบทดสอบ" ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้โดยไม่มีวันหมดอายุ แต่ถูกปิดคุณสมบัติบางประการไว้ อาทิ ไม่สามารถใช้ชื่อโดเมนของคุณเองได้ และมีธีมฟรีให้เลือกจำนวนจำกัด เป็นต้น
 2. ผู้ใช้งานระบบทดสอบ ไม่สามารถโอนถ่ายข้อมูลไปยังระบบหลักได้
 3. บัญชีทดลอง มีจุดประสงค์เพื่อให้ทดสอบระบบก่อนตัดสินใจใช้บริการ ไม่อนุญาติให้ใช้งานในเชิงพาณิชย์ ในกรณีพบเห็นจะทำการปิดบัญชีการใช้งานทันที และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น ทั้งผู้ชื้อและผู้ขาย
 4. ระบบที่ให้ทดสอบ จะเป็นระบบที่มีการเพิ่่มคุณสมบัติและแก้ไขข้อบกพร่องจากระบบหลัก อาจพบปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน หรือไม่สามารถเข้าใช้งานในช่วงเวลาที่มีการปรับปรุงระบบ
 5. โดยเฉลี่ยระบบที่ให้ทดสอบ จะมีการอัพเดตย่อยเป็นประจำทุกสัปดาห์ และใช้เวลาประมาณ 15-60 นาที ทั้งนี้อาจใช้เวลามากขึ้น ในกรณีเป็นการอัพเดตใหญ่ทุก 3-6 เดือน

บัญชีปกติ

 1. บัญชีปกติ คือบัญชีผู้สมัครใช้งานที่มีการเสียค่าบริการ ผู้ใช้งานระบบนี้จะเรียกว่า "ระบบหลัก" เป็นระบบที่แยกส่วนจากระบบทดสอบ ซึ่งมีประสิทธิภาพและความเสถียรมากกว่า
 2. ผู้ใช้งานระบบหลัก ไม่สามารถโอนถ่ายข้อมูลไปยังระบบทดสอบได้
 3. ระบบหลัก จะแบ่งการอัพเดตเป็น 2 ประเภท คือ อัพเดตเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง โดยปกติจะใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที และการอัพเดตสามารถทำได้โดยผู้ใช้งานไม่ได้รับผลกระทบ ส่วนอีกประเภทเป็นการอัพเดตใหญ่ คือมีการปรับปรุงหรือเพิ่มคุณสมบัติใหม่ จะใช้เวลาในการอัพเดตมากขึ้น และจำเป็นต้องปิดระบบเพื่อทำการอัพเดต ทำใช้ช่วงเวลาดังกล่าวไม่สามารถใช้งานได้
 4. กำหนดการอัพเดตระบบ หรือข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบ ไม่ว่าจะเป็นตัวแอพพลิเคชัน ฮาร์ดแวร์ หรือระบบเน็ตเวิร์ค จะแจ้งให้ทราบที่ระบบจัดการเว็บไซต์ ผู้ใช้งานควรเข้าระบบดังกล่าว อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง เพื่อติดตามและรับทราบข่าวสารล่าสุด