วิธีการชำระเงิน


โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

สำหรับลูกค้าบริษัท ที่ต้องการใบกำกับภาษี

ชื่อบัญชี บริษัท ไอบิซ เน็ตเวิร์ค จำกัด ประเภท ออมทรัพย์

สําหรับลูกค้าบุคคล ที่ไม่ต้องการใบกํากับภาษี

ชื่อบัญชี จักร์กฤช งามสม ประเภท ออมทรัพย์

ช่องทางการแจ้งการชำระเงิน

 • แจ้งข้อมูลตามใบนำฝาก (Deposit Slip) เช่น บริการที่สมัคร, ชื่อเว็บไซต์, วัน-เวลา, ยอดเงิน เข้ามาที่อีเมล์ billing@sitepackage.com
 • สแกนหรือถ่ายรูป ใบนำฝาก (Deposit Slip) และส่งอีเมล์มาที่ billing@sitepackage.com พร้อมระบุบริการที่สมัคร และชื่อเว็บไซต์ของคุณ
 • แฟกซ์ใบนำฝาก (Deposit Slip) มาที่ 0-2184-6938 พร้อมระบุบริการที่สมัคร และชื่อเว็บไซต์ของคุณ

กรณีลูกค้าบริษัทต้องการใบกำกับภาษี

 • บริษัทฯ จะจัดส่งใบกำกับภาษีให้ทางไปรษณีย์
 • กรณีที่อยู่ไม่ตรงตามข้อมูลที่สมัคร กรุณาแจ้งชื่อบริษัท และที่อยู่ ที่ต้องการให้ออกใบกำกับภาษี พร้อมกับใบนำฝาก (Deposit Slip)
 • การหักภาษี ณ ที่จ่าย ออกใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายในนาม

  บริษัท ไอบิซ เน็ตเวิร์ค จำกัด
  189/109 ซอยกรุงเทพกรีฑา 7 แขวงหัวหมาก
  เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
  เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105544085705

  ส่งใบหักหักภาษี ณ ที่จ่าย มาที่อยู่เดียวกัน

 • กรณีต้องการหักภาษี ณ ที่จ่าย บริษัทฯ จะจัดส่งใบกำกับภาษีให้หลังจากได้รับใบหักฯ เรียบร้อย

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการชำระเงิน

อีเมล์: billing@sitepackage.com
โทรศัพท์: 0-2184-6935
แฟกซ์: 0-2184-6938